Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Rokycany, Čechova 1155  Rokycany

P O Z V Á N K A

Na jednání předsedů školních sportovních klubů okresu Rokycany, které se uskuteční dne

12. září   /středa /  2018   od  14 00  v Domě dětí a mládeže Rokycany

Program:

1.Zahájení, informace o soutěžích  v roce 2018 – 2019

2.Práce školních sportovních klubů,dokumentace, členské příspěvky, WWW stránky

3.Vyhlášení sportovních  soutěží  pro 1.-5.třídu a 6.-9.třídu , věkové kategorie

4.Termíny okresních a krajských kol na okrese Rokycany ve školním roce

5.Hry III.tisíciletí,  Vršíčekman  2019 , soutěže v září , říjnu

6.Diskuse, různé,   zakončení  do  15 00

 

Cestovné hradí vysílající organizace. Vzhledem  k  jediné schůzce vedoucích školních sportovních klubů za rok žádáme o jejich účast,nebo vyslání   zástupce. Vedoucí   mohou přivézt přihlášku do soutěží na školní rok  2018 – 2019.

 

Členské příspěvky na školní rok  2018 – 2019./  1.-9.třída  a SŠ  1.000,-Kč,                            1.-5.třída :500,-Kč. Rozhodnutí  AŠSK  ČR . Povinné  vybírání příspěvků  na                   člena á 20,-Kč pro rok 2019. Stejné jako v roce 2018. Možno přivézt seznam členů zaslaný na centrálu AŠSK ČR. Seznam musí obsahovat  :  48 členů + 2vedoucí / 1.000,.-Kč/ nebo 23 členů + 2 vedoucí / 500,-Kč /. Ne méně, více.  

 

 

Termíny  okresních  kol   na   září:

 

26. září / středa /        Atletický čtyřboj, olympijský pohár základních  škol   ZŠ Jižní předměstí Rokycany. Pouze kategorie IV. ZŠ.

 

 

 

Rokycany 31.8.2018                                                 Za OR AŠSK Rokycany

                                                                                  Karel Vodička předseda OR AŠSK