Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Rokycany, Čechova 1155  Rokycany

                            P O Z V Á N K A

Na jednání předsedů školních sportovních klubů okresu Rokycany, které se uskuteční dne

25. září    /středa /  2019   od  14 00  v Domě dětí a mládeže Rokycany

Program:

1.Zahájení, informace o soutěžích  v roce 2019 – 2020, termíny

 

2.Práce školních sportovních klubů,dokumentace, členské příspěvky WWW stránky

 

3.Vyhlášení sportovní soutěže pro 1.-5.třídu a 6.-9.třídu, věkové kategorie

 

4.Termíny okresních a krajských kol na okrese Rokycany

 

5. Vršíčekman  2020 , soutěže v září , říjnu

 

6.Diskuse, různé,   zakončení do 15 00

 

Cestovné hradí vysílající organizace. Vzhledem  k jediné schůzce vedoucích školních sportovních klubů za rok žádáme o jejich účast,nebo vyslání zástupce. Vedoucí mohou přivézt přihlášku do soutěží na školní rok 2019 – 2020.

 

Členské příspěvky na školní rok stejné jako v letošním roce./1-9.třída a SŠ 1000,.-Kč.           1.-5.třída 500,.-Kč. Povinné vybírání příspěvků na člena á 20,.-Kč pro rok 2019 – 2020. Možno přivézt již seznam členů zaslaný na centrálu AŠSK ČR. Seznam musí obsahovat : 48 členů + 2 vedoucí./ 1000,.-Kč / nebo 23 členů + 2 vedoucí /500,.-Kč. Ne méně, více.

 

Termíny okresních kol   na   září  :

 

18.. září                      Atletický čtyřboj  základních  škol   ZŠ Jižní

                                   předměstí / středa / Pouze kategorie  IV.  8.-9.třída   ZŠ

 

26 .září                       Horská kola základních a středních škol  (čtvrtek )Polesí Žďár

 

 

Rokycany 31 .srpna  2019                                         Za OR AŠSK Rokycany

                                                                                  Karel Vodička předseda OR AŠSK